ΤΙΜΕΣ:

-Ομάδα 6 ατόμων 10€/άτομο
-Ομάδα 5 ατόμων 11€/άτομο
-Ομάδα 4 ατόμων 13€/άτομο
-Ομάδα 3 ατόμων 16€/άτομο
-Ομάδα 2 ατόμων 17€/άτομο 

-15% σε φοιτητές

-30% για δεύτερη κράτηση την ίδια μέρα σε άλλο δωμάτιο απο την ίδια ομάδα

-50% για δεύτερη κράτηση στο ίδιο δωμάτιο για την ίδια ομάδα , σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει την πρώτη φορά

* οι προσφορές εκπτώσεις δεν συνδυάζονται μεταξύ τους