Επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε άτομα που:

  • ‘Eχουν εμβολιαστεί με μια δόση τουλάχιστον.
  •  Διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης.
  •  Έχουν αρνητικό αποτέλεσμα self test το τελευταίο 24ωρο.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθόλη τη διάρκεια παραμονής σας στο κατάστημα.