Τιμες

Τιμές για το Jail και το Last Will

  • Ομάδα 2 ατόμων 16€/άτομο
  • Ομάδα 3 ατόμων 15€/άτομο
  • Ομάδα 4 ατόμων 13€/άτομο
  • Ομάδα 5 ατόμων 11€/άτομο
  • Ομάδα 6 ατόμων 10€/άτομο

Τιμές για το Silent hill

  • Ομάδα 2 ατόμων 20€/άτομο
  • Ομάδα 3 ατόμων 17€/άτομο
  • Ομάδα 4 ατόμων 15€/άτομο
  • Ομάδα 5 ατόμων 13€/άτομο
  • Ομάδα 6 ατόμων 12€/άτομο

-15% σε φοιτητές

-20% για δεύτερη κράτηση την ίδια μέρα σε άλλο δωμάτιο απο την ίδια ομάδα

-50% για δεύτερη κράτηση στο ίδιο δωμάτιο για την ίδια ομάδα , σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει την πρώτη φορά

* οι προσφορές εκπτώσεις δεν συνδυάζονται μεταξύ τους